Alergeny

SEZNAM ALERGENŮ DLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011
o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004

VE SPOLEČNOSTI EXPRESS DELI s.r.o., se sídlem Anglická 17, 120 00 Praha – Vinohrady,
která prohlašuje, že všechny její výrobky obsahují nebo mohou obsahovat následující alergeny:

1.  obiloviny obsahující lepek a výrobky z něj,
2.  korýši a výrobky z nich,
3.  vejce a výrobky z nich,
4.  ryby a výrobky z nich,
5.  jádra podzemnice olejné a výrobky z nich,
6.  sójové boby a výrobky z nich,
7.  mléko a výrobky z něj,
8.  skořápkové plody a výrobky z nich,
9.  celer a výrobky z něj,
10. hořčice a výrobky z ní,
11. sezamová semena (sezam) výrobky z nich,
14. měkkýši a výrobky z nich.